Detectem la terminologia emergent en anglès per anticipar-nos a la introducció de manlleus al català.

El projecte

Projecte de vigilància terminològica per anticipar la terminologia neològica provinent de l’anglès en diversos àmbits del coneixement.

El corpus

Corpus textual per a la cerca de terminologia neològica en anglès: edicions antigues i actualitzades de manuals universitaris i revistes científiques actuals.

La terminologia

Vocabularis bilingües anglès-català i vocabularis neològics en anglès, extrets de manuals universitaris i de revistes científiques de diversos àmbits del coneixement.